O firmě

Společnost EKOAQUA plus, spol. s r. o. vznikla v roce 1999. Od svého založení se zabývá problematikou nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňováním ostatních odpadů a měřením objemu vypouštěných odpadních vod. V roce 2000 byla činnost společnosti rozšířena o provozování, servis a údržbu odlučovačů tuků, odlučovačů ropných látek a biologických čistíren odpadních vod.

Od května roku 2015 se společnost EKOAQUA plus, spol. s r. o. stala servisním a prodejním střediskem společnosti ASIO, spol. s r.o. a společnosti ABPLAST s.r.o. V budově bývalého Hutního projektu na ulici 28. října 168 v Ostravě jsme zřídili prodejní středisko, ve kterém jsou vystaveny produkty těchto výrobců. Najdete zde zejména domovní čistírny odpadních a samonosné podzemní nádrže. V rámci prodeje sortimentu výše uvedených výrobců zajišťujeme dopravu zařízení na místo, usazení, zprovoznění, poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Další činností naší společnosti je provádění zkoušek těsnosti nádrží.

Veškeré poskytované služby jsou zaměřeny na zákazníky z oblasti podnikatelských subjektů, státní správy i soukromých osob.

Naším cílem je nabízet Vám, našim zákazníkům, optimální řešení Vašich problémů spojených s vyprodukovanými odpady a pomoc při řešení jejich odpadového hospodářství tak, aby se Vaše spokojenost s našimi službami projevila ve Vašem opětovném zájmu stát se naším obchodním partnerem i v dalším období. V dalších oblastech naší činnosti si mimo to klademe za cíl poskytovat komplexní služby, neboť náš cíl, spokojenost zákazníka a dobré jméno společnosti, nás zavazuje k aktivní spolupráci se všemi obchodními partnery při řešení problémů našich zákazníků.

Fakturační data

EKOAQUA plus, spol. s r. o.
Ahepjukova 2798/31
70200 Ostrava 1

IČ: 25836668
DIČ: CZ25836668

Zápis do OR u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 20644, dne 6.5.1999.

Naši partneři

asio_logo_cz
ASIO, spol. s r.o.
www.asio.cz

 logo-abplast
ABPLAST s.r.o.
www.abplast.cz

 hellstein-logo
Hellstein spol. s r.o.
www.hellstein.cz

Servis a provozování ČOV, odlučovačů ropných látek, lapáků tuků

Naši proškolení servisní technici provádějí pravidelné servisní prohlídky, opravy a údržbu těchto zařízení tak, aby bylo zajištěno jejich správné fungování. Zajistíme odběry vzorků vypouštěných odpadních vod a provedení laboratorního rozboru.

V rámci servisní činnosti nabízíme odkalení a vyčištění biologických čistíren odpadních vod, dovoz aktivního kalu a uvedení čistírny do provozu. Naši techničtí pracovníci Vám pomohou s případnými problémy při provozování biologických čistíren odpadních vod, zajistíme také opravy a dodání náhradních dílů technologií těchto zařízení.

Fotodokumentace

EKOAQUA plus s.r.o.
EKOAQUA plus s.r.o.

Čištění jímek odlučovačů ropných látek, lapáků tuků

Čištění jímek provádíme cisternovými vozidly o objemu 11 m3 a 15 m3 s vysokotlakou vodou, v rámci čištění jímek ORL provádíme v případě potřeby výměnu kalových, koalescenčních i sorpčních filtrů.
Jímky lapáků tuků jsou po odčerpání cisternovým vozidlem dočištěny ručně tlakovou vodou. Nabízíme také tlakové čištění kanalizačních přípojek.

Při provozování biologických čistíren odpadních vod provádíme pravidelné odkalení, v případě potřeby dovoz aktivního kalu.

Nakládání s odpady

Společnost EKOAQUA plus, spol. s r. o. je oprávněna k nakládání s odpady, včetně nebezpečných.

Zkoušky těsnosti

Provádění zkoušek těsnosti otevřených nádrží, odlučovačů ropných látek a jiných záchytných nádrží podle ČSN 750905:2014.

Prodejní středisko

Nabízíme biologické čistírny odpadních vod renomovaných výrobců s patentovanými technologiemi čištění odpadních vod. Přijďte si vybrat do našeho prodejního střediska v Ostravě, kde si můžete ČOV prohlédnout, rádi Vám vysvětlíme princip fungování a doporučíme ČOV, která bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům. Samozřejmostí je také nabídka služeb v oblasti napojení a zprovoznění domácí ČOV, včetně záručního i pozáručního servisu.

Kromě čistíren odpadních vod Vám na základě Vašich požadavků nabídneme také odlučovače tuků, odlučovače ropných látek, dále nabízíme prodej různých typů retenčních nádrží, měrných šachet, je možné zhotovit atypické záchytné jímky. V sortimentu prodejního střediska máme rovněž přečerpávací stanice.

 

Fotogalerie

 Zobrazit celou galerii.

Prodejní středisko

Příjezd k budově je po ulici Korunní, kancelář společnosti se nachází v 2. patře. Vzorková prodejna je v přízemí. V případě zájmu o navštívení naší vzorkové prodejny nás, prosím, kontaktujte telefonicky nebo e-mailem, popř. osobně v kanceláři společnosti.

28. října 168, 70901 Ostrava-Mar. Hory
Bus 35, 39, Tram 4, 8, 9, 11, 12, 18
739 044 069,  723 839 155
r.kornakova@ekoaquaplus.cz, info@ekoaquaplus.cz
Po-Pá:  07:00 – 15:00 (v případě domluvy možno kdykoli)

Biologické čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod AT6

Domovní čistírna odpadních vod AT6 slouží k čištění splaškových vod z rodinného domu do 4 obyvatel. Vyčištěnou odpadní vodu lze vypustit do povrchových nebo podzemních vod, na zavlažování atd.

EKOAQUA plus s.r.o.
AT6 PLUS

Certifikovaná automatizovaná biologická ČOV s nádrží rozdělenou na jednotlivé funkční prostory. Činnost dmychadla je řízena mikroprocesorovou řídící jednotkou. Vhodná pro zasakování vypouštěných vyčištěných vod.

EKOAQUA plus s.r.o.
AS-MONOcomp

ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikro-procesorovou řídící jednotkou. ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňo-vacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru.

EKOAQUA plus s.r.o.
ČOV STMH – Hellstein

ČOV s třístupňovým systémem čištění, s předsazenou nádrží. Vhodná i pro objekty s nepravidelným provozem.

EKOAQUA plus s.r.o.

Odlučovače tuků

Odlučovače lehkých kapalin

AS-FAKU

Lapáky tuků a oleje pro restaurace, kuchyně, hotely, školy, nemocnice jsou používány pro odstranění tuků z odpadních vod a zadržení tuků v tomto zařízení. Nedochází tak k odvedení tuku do kanalizace. 

EKOAQUA plus s.r.o.
AS-FAKU FOZ/AUTO

Lapáky tuků AS-FAKU FOZ/AUTO slouží k separaci tuků z odpadních vod. Jsou vhodné pro použití do restaurací, hotelů a penzionů, uplatnění najdou v průmyslové výrobě, fast foodech nebo provozech, kde je třeba zajistit sterilní hygienické podmínky.

EKOAQUA plus s.r.o.
AS-TOP

Odlučovače lehkých kapalin (lapoly nebo také odlučovače ropných látek) AS-TOP jsou určené pro zachytávání a odloučení volných lehkých kapalin, zejména ropných látek, ze znečistěných odpadních vod.

EKOAQUA plus s.r.o.
AS-TOP WASH

Je navržena pro kontinuální provoz řízený hladinovými snímači instalovanými v podpodlahové čerpací jímce a v akumulační nádrži přečištěné vody. Přečištěná voda může být využívána pro opětovné použití při mytí aut nebo vypouštěna do kanalizace.

EKOAQUA plus s.r.o.

PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE (RETENČNÍ, PŘEČERPÁVACÍ):

Nízkoprofilová podzemní nádrž ABD 3,2

Horizontální podzemní plastová nádrž vyrobená z prvotřídního polyetylénu technologií rotačního odlévání plastů.

EKOAQUA plus s.r.o.
Horizontální podzemní plastová nádrž ABH 2,3

Horizontální podzemní plastová nádrž vyrobená z prvotřídního polyetylénu technologií rotačního odlévání plastů.

EKOAQUA plus s.r.o.
Podzemní plastová nádrž ABV1

Objem: 1,0 m3, Rozměry: Ø 1200 mm, h 1750 mm. Podzemní plastová nádrž vyrobená z prvotřídního polyetylénu technologií rotačního odlévání plastů

EKOAQUA plus s.r.o.
Horizontální podzemní plastová nádrž NVL3

Vodotěsná ležatá nádrž vyrobená svařování polypropylenových desek. Ve vrchní části pláště je instalován technický komínek umožňující přístup do jímky pro účely vyčerpání obsahu jímky

EKOAQUA plus s.r.o.
AS–REWA

Plastové nádrže na srážkovou vodu AS-REWA jsou ideální pro uskladnění a následné využívání dešťové vody. Zároveň jsou vyrobené z odolného plastu, nádrž na dešťovku vám díky tomu bude sloužit řadu let.

EKOAQUA plus s.r.o.

Kontakty

Ing. Jakub Šajtar
jakub.sajtar@ekoaquaplus.cz
tel.: 723 839 155

Ing. Renáta Kornaková
r.kornakova@ekoaquaplus.cz
tel.: 739 044 069

Kancelář:
28. října 168/1142
70901 Ostrava – Mar. Hory
tel.: 596 617 196

Sídlo:
EKOAQUA plus, spol. s r. o.
Ahepjukova 2798/31
702 00 Ostrava

Prodejní středisko:
28. října 168
70901 Ostrava
tel.: 739 044 069, 723 839 155